-->
Phản hồi email
Nhập Thông Tin
Giới Tính
Send

775 câu thành ngữ, tục ngữ Việt Nam quý giá dạy bạn điều hay, lẽ phải trong cuộc sống

 Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, thành ngữ, tục ngữ là một phần quan trọng tạo nên những giá trị to lớn. Từ thực tiễn cuộc sống, trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, trải qua những chặng đường phát triển, có cả mất mát, hy sinh, đấu tranh giành độc lập,... kết hợp những vay mượn từ nước ngoài mà ông cha ta đã viết nên những câu tục ngữ sâu sắc, khắc họa chân thực một bức tranh sống động về cuộc sống, con người, xã hội Việt Nam.   


Hôm nay, chúng ta cùng ôn lại những câu thành ngữ, tục ngữ quý báu mà cha ông răng dạy bạn nhé!


Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ A

Ác giả ác báo.

Ác nhân tự hữu ác nhân ma.

Ách giữa đàng, mang qua cổ.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Ăn cây nào rào cây nấy.

Ăn cháo đá bát.

Ăn vóc học hay.

Ai chết trước thì được mồ mả.

Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.

Ai làm dữ nấy lo.

Ái nhân như kỷ.

Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân.

Ai vác dùi đục đi hỏi vợ.

An bộ khả dĩ đương xa.

An cư lự nguy.

Anh em ai đầy nồi nấy.

Anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi.

Anh em gạo, đạo ngãi tiền.

Anh em hạt máu sẻ đôi.

Anh em khinh trước, làng nước khinh sau.

Anh em như chân tay.

Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau.

Anh em xem mặt cho vay.

Anh ngủ, em thức, em chực, anh đi nằm.

Áo mặc sao qua khỏi đầu.

Áo năng may năng mới, người năng tới năng thường.

Ao sâu tốt cá.

Ao sâu tốt cá, nước cả cá to.

Ẵm con chồng hơn bồng cháu ngoại.

Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi.

Ăn bụi tre, dè bụi hóp.

Ăn cây nào rào cây ấy.

Ăn cây táo rào cây xoan đào.

Ăn chẳng có, khó đến mình.

Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.

Ăn chưa no, lo chưa tới.

Ăn có bữa lo không có bữa.

Ăn có nhai, nói có nghĩ.

Ăn có nơi, làm có chỗ.

Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.

Ăn cơm chúa, múa tối ngày.

Ăn cơm có canh, tu hành có vãi.

Ăn cơm mắm thấm về lâu.

Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ.

Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng.

Ăn cơm nhà vác ngà.

Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy.

Ăn của chồng thì ngon, ăn của con thì nhục.

Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu.

Ăn ít ngon nhiều.

Ăn không lo của kho cũng hết.

Ăn không rau như đau không thuốc.

Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.

Ăn làm sóng, nói làm gió.

Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ.

Ăn lấy chắc, mặc lấy bền.

Ăn lấy đời, chơi lấy thời.

Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong.

Ăn lúc đói, nói lúc say.

Ăn mày đánh đổ cầu ao.

Ăn mày nơi cả thế, làm rể nơi nhiều con.

Ăn mật giả gừng.

Ăn một bát, nói một lời.

Ăn một miếng, tiếng một đời.

Ăn nể ngồi không, non đồng cũng lở.

Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

Ăn nhạt mới biết thương đến mèo.

Ăn như thuyền chở mã, làm như ả chơi giăng.

Ăn no sinh sự.

Ăn nồi bảy thì ra, ăn nồi ba thì mất.

Ăn ở trần, mần mặc áo.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Ăn quen, nhịn không quen.

Ăn sung giả ngái.

Ăn tại thủ, ngủ tại công đường.

Ăn tấm trả giặt.

Ăn thật làm giả.

Ăn theo thuở, ở theo thì.

Ăn thì cho, buôn thì so.

Ăn thì vóc, học thì hay.

Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại.

Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích.

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.

Ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ.

Ăn vặt quen mồm.

Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ.

Ăn xôi chùa ngọng miệng.

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, thành ngữ, tục ngữ là một phần quan trọng tạo nên những giá trị to lớn. Từ thực tiễn cuộc sống, trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, trải qua những chặng đường phát triển, có cả mất mát, hy sinh, đấu tranh giành độc lập,... kết hợp những vay mượn từ nước ngoài mà ông cha ta đã viết nên những câu tục ngữ sâu sắc, khắc họa chân thực một bức tranh sống động về cuộc sống, con người, xã hội Việt Nam.   


Hôm nay, chúng ta cùng ôn lại những câu thành ngữ, tục ngữ quý báu mà cha ông răng dạy bạn nhé!


Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ A

Ác giả ác báo.

Ác nhân tự hữu ác nhân ma.

Ách giữa đàng, mang qua cổ.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Ăn cây nào rào cây nấy.

Ăn cháo đá bát.

Ăn vóc học hay.

Ai chết trước thì được mồ mả.

Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.

Ai làm dữ nấy lo.

Ái nhân như kỷ.

Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân.

Ai vác dùi đục đi hỏi vợ.

An bộ khả dĩ đương xa.

An cư lự nguy.

Anh em ai đầy nồi nấy.

Anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi.

Anh em gạo, đạo ngãi tiền.

Anh em hạt máu sẻ đôi.

Anh em khinh trước, làng nước khinh sau.

Anh em như chân tay.

Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau.

Anh em xem mặt cho vay.

Anh ngủ, em thức, em chực, anh đi nằm.

Áo mặc sao qua khỏi đầu.

Áo năng may năng mới, người năng tới năng thường.

Ao sâu tốt cá.

Ao sâu tốt cá, nước cả cá to.

Ẵm con chồng hơn bồng cháu ngoại.

Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi.

Ăn bụi tre, dè bụi hóp.

Ăn cây nào rào cây ấy.

Ăn cây táo rào cây xoan đào.

Ăn chẳng có, khó đến mình.

Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.

Ăn chưa no, lo chưa tới.

Ăn có bữa lo không có bữa.

Ăn có nhai, nói có nghĩ.

Ăn có nơi, làm có chỗ.

Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.

Ăn cơm chúa, múa tối ngày.

Ăn cơm có canh, tu hành có vãi.

Ăn cơm mắm thấm về lâu.

Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ.

Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng.

Ăn cơm nhà vác ngà.

Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy.

Ăn của chồng thì ngon, ăn của con thì nhục.

Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu.

Ăn ít ngon nhiều.

Ăn không lo của kho cũng hết.

Ăn không rau như đau không thuốc.

Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.

Ăn làm sóng, nói làm gió.

Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ.

Ăn lấy chắc, mặc lấy bền.

Ăn lấy đời, chơi lấy thời.

Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong.

Ăn lúc đói, nói lúc say.

Ăn mày đánh đổ cầu ao.

Ăn mày nơi cả thế, làm rể nơi nhiều con.

Ăn mật giả gừng.

Ăn một bát, nói một lời.

Ăn một miếng, tiếng một đời.

Ăn nể ngồi không, non đồng cũng lở.

Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

Ăn nhạt mới biết thương đến mèo.

Ăn như thuyền chở mã, làm như ả chơi giăng.

Ăn no sinh sự.

Ăn nồi bảy thì ra, ăn nồi ba thì mất.

Ăn ở trần, mần mặc áo.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Ăn quen, nhịn không quen.

Ăn sung giả ngái.

Ăn tại thủ, ngủ tại công đường.

Ăn tấm trả giặt.

Ăn thật làm giả.

Ăn theo thuở, ở theo thì.

Ăn thì cho, buôn thì so.

Ăn thì vóc, học thì hay.

Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại.

Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích.

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.

Ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ.

Ăn vặt quen mồm.

Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ.

Ăn xôi chùa ngọng miệng.


Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, thành ngữ, tục ngữ là một phần quan trọng tạo nên những giá trị to lớn. Từ thực tiễn cuộc sống, trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, trải qua những chặng đường phát triển, có cả mất mát, hy sinh, đấu tranh giành độc lập,... kết hợp những vay mượn từ nước ngoài mà ông cha ta đã viết nên những câu tục ngữ sâu sắc, khắc họa chân thực một bức tranh sống động về cuộc sống, con người, xã hội Việt Nam.   


Hôm nay, chúng ta cùng ôn lại những câu thành ngữ, tục ngữ quý báu mà cha ông răng dạy bạn nhé!


Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ A

Ác giả ác báo.

Ác nhân tự hữu ác nhân ma.

Ách giữa đàng, mang qua cổ.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Ăn cây nào rào cây nấy.

Ăn cháo đá bát.

Ăn vóc học hay.

Ai chết trước thì được mồ mả.

Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.

Ai làm dữ nấy lo.

Ái nhân như kỷ.

Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân.

Ai vác dùi đục đi hỏi vợ.

An bộ khả dĩ đương xa.

An cư lự nguy.

Anh em ai đầy nồi nấy.

Anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi.

Anh em gạo, đạo ngãi tiền.

Anh em hạt máu sẻ đôi.

Anh em khinh trước, làng nước khinh sau.

Anh em như chân tay.

Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau.

Anh em xem mặt cho vay.

Anh ngủ, em thức, em chực, anh đi nằm.

Áo mặc sao qua khỏi đầu.

Áo năng may năng mới, người năng tới năng thường.

Ao sâu tốt cá.

Ao sâu tốt cá, nước cả cá to.

Ẵm con chồng hơn bồng cháu ngoại.

Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi.

Ăn bụi tre, dè bụi hóp.

Ăn cây nào rào cây ấy.

Ăn cây táo rào cây xoan đào.

Ăn chẳng có, khó đến mình.

Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn.

Ăn chưa no, lo chưa tới.

Ăn có bữa lo không có bữa.

Ăn có nhai, nói có nghĩ.

Ăn có nơi, làm có chỗ.

Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.

Ăn cơm chúa, múa tối ngày.

Ăn cơm có canh, tu hành có vãi.

Ăn cơm mắm thấm về lâu.

Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ.

Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng.

Ăn cơm nhà vác ngà.

Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy.

Ăn của chồng thì ngon, ăn của con thì nhục.

Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu.

Ăn ít ngon nhiều.

Ăn không lo của kho cũng hết.

Ăn không rau như đau không thuốc.

Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.

Ăn làm sóng, nói làm gió.

Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ.

Ăn lấy chắc, mặc lấy bền.

Ăn lấy đời, chơi lấy thời.

Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong.

Ăn lúc đói, nói lúc say.

Ăn mày đánh đổ cầu ao.

Ăn mày nơi cả thế, làm rể nơi nhiều con.

Ăn mật giả gừng.

Ăn một bát, nói một lời.

Ăn một miếng, tiếng một đời.

Ăn nể ngồi không, non đồng cũng lở.

Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.

Ăn nhạt mới biết thương đến mèo.

Ăn như thuyền chở mã, làm như ả chơi giăng.

Ăn no sinh sự.

Ăn nồi bảy thì ra, ăn nồi ba thì mất.

Ăn ở trần, mần mặc áo.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Ăn quen, nhịn không quen.

Ăn sung giả ngái.

Ăn tại thủ, ngủ tại công đường.

Ăn tấm trả giặt.

Ăn thật làm giả.

Ăn theo thuở, ở theo thì.

Ăn thì cho, buôn thì so.

Ăn thì vóc, học thì hay.

Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại.

Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích.

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.

Ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ.

Ăn vặt quen mồm.

Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ.

Ăn xôi chùa ngọng miệng.


Bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột.

Ba keo thì mèo mở mắt.

Bà khoe con bà tốt, đến tháng mười một bà biết con bà.

Ba mươi được ăn, mồng một tìm đến.

Ba người đánh một, không chột cũng què.

Bà phải có ông, chồng phải có vợ.

Bà con xa không bằng láng giềng gần.

Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò chạy đi.

Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả.

Bách nhân bách khẩu.

Bán anh em xa, mua láng giềng gần.

Bán chỗ nằm mua chỗ ngồi.

Bán gia tài mua danh phận.

Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ.

Bát còn có lúc xô xát huống chi vợ chồng.

Bát nước giải bằng vại thuốc.

Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng tốt.

Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội.

Bắng nhắng như nhặng vào chuồng tiêu.

Bắt chấy cho mẹ chồng, thấy bồ nông dưới biển.

Bất học vô thuật.

Bầu dục chẳng đến bàn thứ tám, cám nhỏ chẳng đến miệng lợn sề.

Bầu dục chấm nước cáy.

Bẻ hành bẻ tỏi.

Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa.

Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con.

Biết sự đời, mười đời chẳng khó.

Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.

Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm.

Bình phong cẩn ốc xà cừ, vợ hư rầy vợ đừng từ mẹ cha.

Bóc ngắn cắn dài.

Bói ra ma, quét nhà ra rác.

Bói rẻ còn hơn ngồi không.

Bố chồng là ông lợn bạch, mẹ chồng là đách lợn lang.

Bốc mả kiêng ngày trùng tang, trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc.

Bồi ở lở đi.

Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới.

Bới bèo ra bọ.

Bới lông tìm vết.

Bụng làm dạ chịu.

Bụng trâu làm sao bụng bò làm vậy.

Buộc cổ mèo, treo cổ chó.

Buôn chung với đức ông.

Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện.

Buôn tàu buôn vã chẳng đã hà tiện.

Bụt nhà không thiêng, đi cầu Thích Ca ngoài đường.

Bút sa, gà chết.


Cá dưới sông, vợ chồng thuyền chài đánh nhau.

Cả giận mất khôn.

Cả gió tắt đuốc.

Cá lớn nuốt cá bé.

Cá mè một lứa.

Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con.

Cả vốn lớn lãi.

Cái khó bó cái khôn.

Cái răng, cái tóc là góc con người.

Cái nết đánh chết cái đẹp.

Cau phơi tái.

Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em.

Cắt dây bầu, dây bí, chẳng ai cắt dây chị, dây em.

Cần tái, cải nhừ.

Câu đối cụ Phan, chữ nghè Đàn.

Cây chạm lá, cá chạm vây.

Cây có cội, nước có nguồn.

Cây ngay chẳng sợ chết đứng.

Cha anh hùng, con hảo hán.

Cha bưng mâm, con ngồi cỗ nhất.

Cha cầm khoáng, con bẻ măng.

Cha chung không ai khóc.

Cha đào ngạch, con xách nồi.

Cha để nhà cho trưởng, cha ngất ngưởng đi ăn mày.

Cha già con cọc.

Cha già đi nuôi con mượn.

Cha hổ mang đẻ con liu điu.

Cha làm thầy, con bán sách.

Cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không.

Cha mẹ ngoảnh đi con dại, cha mẹ ngoảnh lại con khôn.

Cha mẹ sinh con trời sinh tính.

Cha muốn cho con hay, thầy mong cho con khá.

Cha muốn con hay, thầy muốn trò khá.

Cha sinh chẳng bằng mẹ dưỡng.

Cha thắt khố dài, con cài thiết lĩnh.

Cha thương con út, con út đái lụt chân giường.

Cha trở ra trở vào, con ngồi cao gọi với.

Cháu bà nội, tội bà ngoại.

Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại.

Chạy như cờ lông công.

Cháy thành vạ lây.

Chạy trời không khỏi nắng.

Chắc rễ bền cây.

Chẳng được con trắm, con chép cũng được mớ tép, mớ tôm.

Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu mấy chốc.

Chân tốt về hài, tai tốt về hoàn.

Chê chồng trước đánh đau, gặp chồng sau mau đánh.

Chê thằng một chai, lấy thằng hai nậm.

Chết sông, chết suối, không ai chết đuối đọi đèn.

Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người.

Chết trong còn hơn sống đục.

Chỉ đường cho hươu chạy.

Chị em dâu như bầu nước lã.

Chị em không thèm đến ngõ.

Chị em nắm nem ba đồng.

Chị ngã em nâng.

Chiếc áo không làm nên thầy tu.

Chiêm xấp tới, mùa đợi nhau.

Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con.

Chim có tổ, người có tông.

Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè.

Chim, thu, nụ, dé.

Chó cắn thì chìa con ra.

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Chó gầy hổ mặt người nuôi.

Chó treo, mèo đậy.

Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.

Chỗ ướt mẹ nằm, ráo xê con lại.

Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào.

Chớ bán gà ngày gió, chớ bán chó ngày mưa.

Chơi chó, chó liếm mặt.

Chơi dao sắc có ngày đứt tay.

Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

Chú đánh cha tôi, tôi tha gì chú.

Chú như cha, già như mẹ.

Chung nhau thì giàu, chia nhau thì khó.

Chuối sau, cau trước.

Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn.

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

Chưa học làm dâu đã hay đâu làm mẹ chồng.

Chưa vỡ bọng cứt, đã đòi bay bổng.

Chửi cha không bằng pha tiếng.

Có an cư mới lạc nghiệp.

Có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh đồng lương không mất.

Có bột mới gột nên hồ.

Có bụng ăn, có bụng lo.

Có chí làm quan, có gan làm giàu.

Có chí thì nên.

Có chú chê anh hèn, không chú rèn lấy anh.

Có con không dậy để vậy mà nuôi.

Có con nhờ con, có của nhờ của.

Có công mài sắt có ngày nên kim.

Có cứng mới đứng đầu gió.

Có dốt mới có khôn.

Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn.

Có hay không mùa đông mới biết.

Có hoa sói, tình phụ hoa ngâu.

Có mình thì phải giữ.

Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.

Có phúc đẻ con hay lội, có tội đẻ con hay trèo.

Có phúc lấy được dâu hiền, vô duyên lấy phải dâu dại.

Có tật giật mình, có tình kinh trong bụng.

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Có thực mới vực được đạo.

Có tiền mua tiên cũng được.

Có tiếng không có miếng.

Có vay có trả, mới thỏa lòng nhau.

Con ai cha mẹ ấy.

Con ai người ấy xót.

Con ấp vú mẹ.

Con biết ngồi, mẹ rời tay.

Con biết nói, mẹ hói đầu.

Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ.

Còn cha ăn cơm với cá.

Con chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nhà nghèo.

Con chị cõng con em, con em lèn con chị.

Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi.

Con có khóc, mẹ mới cho bú.

Con có mạ như thiên hạ có vua.

Con có mẹ như măng ấp bẹ.

Con dại cái mang.

Con dâu mới về đan bồ chịu chửi.

Con dòng thì bỏ xuống đất, con vật thì cất lên sàn.

Con đẹn con sài, chớ hoài bỏ đi.

Con đóng khố, bố cởi truồng.

Còn gà trống, gà mái thì còn gà giò.

Con gái giống cha giàu ba đụn.

Con gái là cái bòn.

Con gái mười bảy chớ ngủ với cha, con trai mười ba đừng nằm với mẹ.

Con gái mười bảy, bẻ gãy sừng trâu.

Con giàu một bó, con khó một nén.

Con giun xéo lắm cũng quằn.

Con giữ cha, gà giữ ổ.

Con học, thóc vay.

Con hơn cha là nhà có phúc.

Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.

Con khó có lòng.

Con khôn nở mặt mẹ cha.

Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư.

Con lên ba mới ra lòng mẹ.

Con lên ba, mẹ sa xương sườn.

Con lở ghẻ, mẹ hắc lào.

Con mắt là mặt đồng cân.

Con mẹ đẻ con con.

Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu.

Con người ỉa đầu đường thì thối, con mình ỉa đầu gối thì thơm.

Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh.

Còn nước, còn tát.

Con sâu bỏ rầu nồi canh.

Con thì mạ, cá thì nước.

Con trâu là đầu cơ nghiệp.

Con voi, voi dấu, con châu chấu, châu chấu yêu.

Con vua tốt, vua dấu, con tôi xấu tôi yêu.

Cõng rắn cắn gà nhà.

Cô cũng như cha, gì cũng như mẹ.

Cốc mò cò xơi.

Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh.

Cờ đến tay ai người ấy phất.

Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà gại ổ.

Cơm không ăn, gạo còn đó.

Cơm mẹ thì ngon, cơm con thì đắng.

Cơm treo, mèo nhịn đói.

Cơm và, cháo húp.

Cú đói ăn con.

Cũ người mới ta.

Của anh như của chú.

Của bền tại người.

Của không ngon nhà nhiều con cũng hết.

Của làm ăn no, của cho ăn thèm.

Của mình để, của rể thì bòn.

Của mòn, con lớn.

Của một đồng, công một nén.

Của như kho không lo cũng hết.

Của thế gian đãi người thiên hạ.

Của thiên trả địa.

Củi mục khó đun, chồng lành dễ khiến, chồng khôn khó chiều.

Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô.

Dâu dâu rể rể cũng kể là con.

Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng.

Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai.

Dâu là con, rể là khách.

Dễ người dễ ta.

Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.

Đã khó, chó cắn thêm.

Đã tu thời tu cho trót.

Đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm.

Đàn bà không biết nuôi heo - đàn bà nhác.

Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ.

Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt.

Đánh chó ngó chủ nhà.

Đánh rắn phải đánh dập đầu.

Đắt ra quế, ế ra củi.

Đất chẳng chịu trời, trời phải chịu đất.

Đất có lề, quê có thói.

Đất có thổ công, sông có hà bá.

Đất lành chim đậu.

Đất sỏi có chạch vàng.

Đầu chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm.

Đầu đi đuôi lọt.

Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm.

Đầu xuôi đuôi lọt.

Đẻ con khôn mát như nước, đẻ con dại thì rát như hơ.

Đẹp vàng son, ngon mật mỡ.

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.

Đến chậm gặm xương.

Đi buôn nói ngay bằng đi cày nói dối.

Đi dối cha, về nhà dối chú.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Đi việc làng giữ lấy họ, đi việc họ giữ lấy anh em.

Điếc không sợ súng.

Đình đám người, mẹ con ta.

Đo bò làm chuồng.

Đói ăn vụng, túng làm liều.

Đói bụng chồng, hồng má vợ.

Đói cho sạch, rách cho thơm.

Đói lòng con, héo hon cha mẹ.

Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ.

Đóng cửa đi ăn mày.

Đong đầy bán vơi.

Đông chết se, hè chết lụt.

Đông tay hơn hay làm.

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại.

Đồng tiền liền khúc ruột.

Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

Đời cha đắp nấm, đời con ấm mồ.

Đời cha trồng cây, đời con ăn quả.

Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp.

Đuổi con vào đám giỗ.

Được làm vua, thua làm giặc.

Được lòng ta xót xa lòng người.

Được một bữa cơm người, mất mười bữa cơm nhà.

Được mùa lúa, úa mùa cau.

Được mùa quéo, héo mùa chiêm.

Được mùa thầy chùa no bụng.

Đường đi hay lối, nói dối hay cùng.

Đường ở cửa miệng.

Đứt tay hay thuốc.

Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ E

Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em.

Én bay cao mưa rào lại tạnh.

Én bay thấp mưa ngập cầu ao.

Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.

Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.

Ếch tháng ba, gà tháng bảy.

Thành ngữ, tục ngữ hay bắt đầu từ chữ G

Gái chồng rẫy chẳng chứng nọ thì tật kia.

Gái chưa chồng hay đi chợ, trai chưa vợ hay đứng đường.

Gái có con như bồ hòn có rễ.

Gái có công chồng chẳng phụ.

Gái dở thèm của chua.

Gái không chồng như thuyền không lái.

Gái lỗ tai, trai con mắt.

Gái ngoan làm quan cho chồng.

Gái tham tài, trai tham sắc.

Gái thở dài, trai nằm sấp.

Gạo đổ hót chẳng đầy thưng.

Gần lửa rát mặt.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Gần nhà giàu đau răng ăn cốm, gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn.

Ghen vợ, ghen chồng không nồng bằng ghen ăn.

Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khoẻ.

Già kén kẹn hom.

Giàu bán chó, khó bán con.

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.

Giàu vì bạn, sang vì vợ.

Giàu làm chị, khó luỵ làm em.

Giàu lúc còn son, giàu lúc con lớn.

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.

Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.

Giàu ăn ba bữa, khó cũng đỏ lửa ba lần.

Giàu bán ló, khó bán con.

Giàu con út, khó con út.

Giàu nhà quê không bằng kéo lê kẻ chợ.

Giàu về bạn, sang vì vợ.

Giấy rách phải giữ lấy lề.

Giấy trắng mực đen, làm quen thiên hạ.

Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét.

Gió đông là chồng lúa chiêm, gió bấc là duyên lúa mùa.

Gió heo may mía bay lên ngọn.

Giỏ nhà ai, quai nhà ấy.

Gió thổi là chổi trời.

Góp gió thành bão, góp cây nên rừng.

See Also :
ModMobile

Subscribe YouTube ModMobile