-->
Phản hồi email
Nhập Thông Tin
Giới Tính
Send

Share code game tài xỉu bằng Lua script

 Hiểu đơn giản hơn thì tài xỉu là một dạng trò chơi cá cược. Trong đó, nhà cái sẽ đưa ra một con số dự đoán bất kỳ cho mỗi một trận đấu. Nhiệm vụ của người chơi là dự đoán kết quả của trận đấu, nếu con số họ đưa ra cao hơn hoặc thấp hơn so với con số của nhà cái đưa ra thì họ sẽ chiến thắng.


Trò chơi này hiện rất phổ biến và được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác chứ không chỉ gói gọn trong sòng bài. Nó được sử dụng trong các trận bóng rổ, bóng đá, quần vật… Ngoài hình thức chơi trực tiếp, tài xỉu còn có thể loại online. Các game tài xỉu online hiện rất được người dùng yêu thích.Nhưng các bạn không lên quá lạm dụng về thê loại game như này quá.Hôm nay mik sẽ share code game tài xỉu bằng lua script, mình làm ra game này chỉ để thỏa mãn mãn đam mê thôi nhé!


Bên dưới đây là full code free edit game xìu tải cho ae nhé!

maiyeugiang="Script xìu tải By ModMobile🇻🇳" uyt="Đã thanh toán thành công!"  kia="thành công" fhj="không thành công" rfv="500.000 Vnd🇻🇳" yhn="200.000 Vnd🇻🇳" fgd="100.000 Vnd🇻🇳" ofj="50.000 Vnd🇻🇳" hjf="20.000 Vnd🇻🇳" yui="Vui lòng chọn tiền bạn muốn có" ghj="Vui lòng chọn tiền bạn muốn có 🙂\nĐơn vị tiền: ?.000 Vnd🇻🇳 " hj="Lỗi chưa nhập stk!" kl="Thanh Toán Lỗi! ( Chưa nhập số tài khoản 💳)" j="đã copy: 0986059161" h="Vui lòng nhập số tiền muốn rút" t="Đã bảo không rút được quá số tiền mày có rồi😀 chết mẹ mày ik!" r="số tài khoản không đúng định dạng💳" c="Bạn đã hết tiền😏" sotiendatcuocthuc="0" a="địt mẹ :)) chọn dưới 10 tỉ thôi chả bán nhà😅" b="😂đã bảo không cược quá số tiền bạn có rồi mà :))" giang="1" sotiendatcuocthuc="?" dadatcuoc="0" solantai="0" solanxiu="0" solanthang="0" solanthua="0"
gg.alert([[
Game tài xỉu được lập trình bởi ModMobile (Nguyễn Xuân Dũng) trong 2 ngày zời🤣
Game chỉ mang tính chất giải trí🙂 (mọi tiền trong game là tiền ảo💸)
]],"oke DũngDZ😁") if giang == "1" then sotien = gg.prompt({ghj}, {1000}, {"number"}) if sotien == nil then gg.toast(yui) else local huonggiang = sotien[1] sotienthuc=huonggiang*1000 if sotienthuc > 9999999999 then gg.alert(a) print(a) os.exit() else end end giang="0" end function main() giangyeudung="0" a=gg.getFile():match('[^/]+$') local ModMobileKey = gg.getFile():gsub(a,'#'..sotienthuc..'.apk') local ModMobileload = loadfile(ModMobileKey) if ModMobileload ~= nil then giangyeudung="1" end if giangyeudung=="0" then gg.saveVariable(ModMobile,ModMobileKey) end if sotienthuc<= 0 then gg.alert(c) print(c) os.exit() end check= gg.choice({ "『 Đặt cược💵 』", "『 Soi Cầu 🎲 』", "『 Đánh 🎰 』", "『 Rút tiền💸 』", "『 Nạp tiền🏧 』", "『 Điều Khoản✏ 』",
},nil,([[
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
║ Số tiền hiện tại của bạn là:]]..sotienthuc..[[Vnd🇻🇳ㅤ║
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
║ㅤsố tiền bạn đang cược là:]]..sotiendatcuocthuc..[[Vnd🇻🇳ㅤ║
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
]])) if check== nil then gg.toast(maiyeugiang) else if check == 1 then datcuoc= gg.prompt({"Lưu ý: không cược quá số tiền bạn có😉 ( bạn đang có:"..sotienthuc.."Vnd🇻🇳 )\nVui lòng chọn tiền bạn muốn đặt cược ( game sẽ auto exit)😈\nĐơn vị tiền: ? Nghìn Vnd🇻🇳 "}, {sotienthuc}, {"number"}) if datcuoc == nil then gg.toast("Vui lòng chọn tiền bạn muốn có") else local sotiendatcuoc = datcuoc[1] sotiendatcuocthuc=sotiendatcuoc*1000 if sotiendatcuocthuc > sotienthuc then gg.alert(b) print(b) os.exit() else dadatcuoc="1" main() end end end if check == 2 then xemcau()end if check == 3 then if dadatcuoc=="1" then main1() else gg.toast("vui lòng Đặt cược trước khi đánh😉") main() end end if check == 4 then main2() end if check == 5 then main8() end if check == 6 then main7() end end XGCK=-1 end function main7()
jdhfjdh=gg.alert([[
Game tài xỉu được lập trình bởi ModMobile (Nguyễn Xuân Dũng) trong 2 ngày zời🤣
Game chỉ mang tính chất giải trí (mọi tiền trong game là tiền ảo)
Nếu bạn yêu mến mình có thể ủng hộ mình bằng 1 cốc cà phê qua zalopay:
0986059161
]],"Oke Xuân DũngDZ😋","Quay lại trang chính") if jdhfjdh==1 then main8() end if jdhfjdh==2 then main() end end function main8()
gg.alert([[Nạp qua zalopay SDT: 0986059161
Lưu ý: nạp ít nhất 100.000Vnd🇻🇳
Tiền sẽ được cộng vào tài khoản sau 1 phút]],"Copy SDT") gg.copyText("0986059161") gg.toast(j) end function xemcau()
gg.alert([[
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
║ Số lần tài là: ]]..solantai..[[ Lần ㅤ║
║ Số lần xỉu là: ]]..solanxiu..[[ Lầnㅤ ║
║ Số lần thắng là: ]]..solanthang..[[ Lần ㅤ ║
║ Số lần thua là: ]]..solanthua..[[ Lầnㅤ ║
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
]]) end function main1() xucxac1="?" xucxac2="?" xucxac3="?" player= gg.choice({ "『 Tài 』", "『 Xỉu 』",
},nil,([[
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
║ Số tiền hiện tại của bạn là:]]..sotienthuc..[[Vnd🇻🇳ㅤ║
║ Số tiền bạn cược là:]]..sotiendatcuocthuc..[[Vnd🇻🇳ㅤ║
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
║ㅤ]]..xucxac1..[[ㅤ║ㅤ]]..xucxac2..[[ㅤ║ㅤ]]..xucxac3..[[ㅤ║
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
]])) if player== nil then gg.toast(maiyeugiang) else if player == 1 then xucxac1=math.random(1,6) xucxac2=math.random(1,6) xucxac3=math.random(1,6) xucxac=xucxac3+xucxac1+xucxac2 gg.toast("3") gg.sleep(200) gg.toast("6") gg.sleep(200) gg.toast("1") gg.sleep(200) gg.toast("5") gg.sleep(200) gg.toast("2") gg.sleep(200) gg.toast("4") gg.sleep(200) gg.toast(xucxac1) gg.sleep(2000) gg.toast("3") gg.sleep(200) gg.toast("6") gg.sleep(200) gg.toast("1") gg.sleep(200) gg.toast("5") gg.sleep(200) gg.toast("2") gg.sleep(200) gg.toast("4") gg.sleep(200) gg.toast(xucxac2) gg.sleep(2000) gg.toast("3") gg.sleep(200) gg.toast("6") gg.sleep(200) gg.toast("1") gg.sleep(200) gg.toast("5") gg.sleep(200) gg.toast("2") gg.sleep(200) gg.toast("4") gg.sleep(200) gg.toast(xucxac3) gg.sleep(1000) if xucxac<=9 then solanxiu=solanxiu+1 solanthua=solanthua+1 ketqua= ("thua") sotienthuc=sotienthuc-sotiendatcuocthuc banchon="Tài" ketqua1() else solantai=solantai+1 solanthang=solanthang+1 ketqua=("thắng")sotienthuc=sotienthuc+sotiendatcuocthuc banchon="Tài" ketqua1() end end if player == 2 then xucxac1=math.random(1,6) xucxac2=math.random(1,6) xucxac3=math.random(1,6) xucxac=xucxac3+xucxac1+xucxac2 gg.toast("3") gg.sleep(200) gg.toast("6") gg.sleep(200) gg.toast("1") gg.sleep(200) gg.toast("5") gg.sleep(200) gg.toast("2") gg.sleep(200) gg.toast("4") gg.sleep(200) gg.toast(xucxac1) gg.sleep(2000) gg.toast("3") gg.sleep(200) gg.toast("6") gg.sleep(200) gg.toast("1") gg.sleep(200) gg.toast("5") gg.sleep(200) gg.toast("2") gg.sleep(200) gg.toast("4") gg.sleep(200) gg.toast(xucxac2) gg.sleep(2000) gg.toast("3") gg.sleep(200) gg.toast("6") gg.sleep(200) gg.toast("1") gg.sleep(200) gg.toast("5") gg.sleep(200) gg.toast("2") gg.sleep(200) gg.toast("4") gg.sleep(200) gg.toast(xucxac3) gg.sleep(1000) if xucxac<=9 then solanxiu=solanxiu+1 solanthang=solanthang+1 ketqua=("thắng") sotienthuc=sotienthuc+sotiendatcuocthuc banchon="Xỉu" ketqua1() else solantai=solantai+1 solanthua=solanthua+1 ketqua=("thua")sotienthuc=sotienthuc-sotiendatcuocthuc banchon="Xỉu" ketqua1() end end end end function ketqua1() ketqua9=xucxac1+xucxac2+xucxac3 sotiendatcuocthuc="0" modmobile= gg.choice({
},nil,([[
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
║]]..xucxac1..[[+]]..xucxac2..[[+]]..xucxac3..[[=]]..ketqua9..[[║ ║Bạn chọn:]]..banchon..[[ㅤ║ ║ㅤ]]..ketqua..[[ㅤ║
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
║ㅤ]]..xucxac1..[[ㅤ║ㅤ]]..xucxac2..[[ㅤ║ㅤ]]..xucxac3..[[ㅤ║
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
]])) if modmobile== nil then dadatcuoc="0" if sotienthuc=="0" then gg.alert(c) print(c) os.exit() end end end function main2() ruttien= gg.choice({ "『 Thẻ Cào 』", "『 Chuyển Khoản 』",
},nil,([[
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
║ Số tiền hiện tại của bạn là:]]..sotienthuc..[[Vnd🇻🇳ㅤ║
║ Số tiền bạn rút là:]]..sotienthuc..[[Vnd🇻🇳ㅤ║
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
]])) if ruttien== nil then gg.toast(maiyeugiang) else if ruttien == 1 then rutthecao() end if ruttien == 2 then rutchuyenkhoan() end end XGCK=-1 end function rutthecao() rutthecao4=math.random(1,5) if rutthecao4==1 then sotienthuc=sotienthuc-20000 giatrithe=hjf elseif rutthecao4==2 then sotienthuc=sotienthuc-50000 giatrithe=ofj elseif rutthecao4==3 then sotienthuc=sotienthuc-100000 giatrithe=fgd elseif rutthecao4==4 then sotienthuc=sotienthuc-200000 giatrithe=yhn elseif rutthecao4==5 then sotienthuc=sotienthuc-500000 giatrithe=rfv end rutthecao1=math.random(10000000,99999999) rutthecao3=math.random(100000000000,999999999999) rutthecao2= gg.choice({"『 Rút tiếp 』","『 Chơi tiếp 』",
},nil,([[
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
║ Trừ:]]..giatrithe..[[ trong tài khoảnㅤ ║
║ Còn lại :]]..sotienthuc..[[ Vnd🇻🇳 trong game🌀 ║
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
║ Thẻ cào trị giá :]]..giatrithe..[[ㅤ ║
║ Seri :1000]]..rutthecao1..[[ㅤ║
║ mã thẻ:]]..rutthecao3..[[ㅤ ║
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
]])) if rutthecao2== nil then gg.toast(maiyeugiang) else if rutthecao4==1 then rutthecao() end if rutthecao4==2 then main() end end XGCK=-1 end function rutchuyenkhoan() DUNGYEUGIANG = gg.prompt ({ "💵Vui lòng nhập số tiền bạn muốn rút💰Vnd🇻🇳\nBạn đang có:"..sotienthuc.."Vnd🇻🇳\nVui lòng không nhập quá số tiền bạn có😉", "Vui lòng nhập STK ngân hàng của bạn💳\nsố tiền bạn muốn rút là"..sotienthuc.."Vnd🇻🇳?",}, {0,0},{'number', 'number'}) if DUNGYEUGIANG == nil then gg.toast("Vui lòng điền thông tin🇻🇳") else if DUNGYEUGIANG[1] >"0" then sotienthuc=sotienthuc-DUNGYEUGIANG[1]rutchuyenkhoan2312() else gg.alert(h) print(h) os.exit() end if DUNGYEUGIANG[2] >"0" then rutchuyenkhoan2312() else gg.alert("Vui lòng nhập STK") main() end end end function rutchuyenkhoan2312()
if DUNGYEUGIANG[2]=="0" then thanhtoanthanhconghyachx=kl DUNGYEUGIANG[2]=hj thanhconghaychx=fhj else thanhtoanthanhconghyachx=uyt thanhconghaychx=kia end
xuandung231207=gg.alert([[
╍╍╍╍╍╍╍╍
║Biên Lai║
╍╍╍╍╍╍╍╍

╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
║ ]]..thanhtoanthanhconghyachx..[[║
║ Số tiền đã rút ]]..thanhconghaychx..[[ là: ]]..DUNGYEUGIANG[1]..[[ Vnd🇻🇳ㅤ║
║ Số tài khoản nhận là: ]]..DUNGYEUGIANG[2]..[[ㅤ║
║ Số tiền còn lại là: ]]..sotienthuc..[[ㅤ║
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
]])end while true do if gg.isVisible(true) then XGCK = 1 gg.setVisible(false) end gg.clearResults() if XGCK == 1 then main() end end

See Also :
ModMobile

Subscribe YouTube ModMobile