-->
Phản hồi email
Nhập Thông Tin
Giới Tính
Send

Share code login auto save key, đổi online trên lua script

LUA SCRIPT LÀ GÌ?

Lua là một ngôn ngữ lập trình được viết dựa trên C. Được phát mình vào năm 1993 bởi Roberto Ierusalimschy, Luiz Henrique de Figueiredo và Waldemar Cele, ngay từ ban đầu, đích nhắm tới của Lua là trở thành một thứ ngôn ngữ lập trình đơn giản, gọn nhẹ, và có thể dễ dàng được tích hợp vào các chương trình đc viết bằng các loại ngôn ngữ phổ biến khác như C hay Java. Điều này mang lại cho Lua nhiều lợi thế : Không phụ thuộc vào nền tảng phần cứng, cấu trúc linh động, ít dư thừa, có thể dễ dàng test hay debug. Lua thực hiện được điều này nhờ có môi trường an toàn, khả năng tự động quản lí bộ nhớ, và nhiều công cụ để xử lí string cũng như những loại data khác có dung lượng động. 

Dưới Đây là code login auto save key, đổi online trên lua script được viết bởi Xuân DũngĐz

gg.alert('🚫Vui Lòng Cấp Quyền Sử Dụng Mạng Dữ Liệu Để Kết Nối Với Máy Chủ','😳Ok😳')
API = gg.makeRequest(' https://pastebin.com/raw/ErHUkiuw ').content
if not API then
gg.alert('🚫 Lỗi Kết Nối Với Máy Chủ 🚫 \n 😳Vui Lòng Kiển Tra internet ','😗Ok Anh😗')
os.exit()
else
pcall(load(API))
end

anhcaodeptrai="99"
a=gg.getFile():match('[^/]+$')
local ModMobileKey = gg.getFile():gsub(a,'#'..keysave..'.Key')
local ModMobileload = loadfile(ModMobileKey)
if ModMobileload ~= nil then anhcaodeptrai="100" end

if anhcaodeptrai=="99" then
passscr = gg.prompt({"🔐Nhập Key🇻🇳"},{},{"text"})
if not passscr then os.exit() end
if passscr[1] == keycu then gg.alert('🚫Key Này Đã Hết Hạn🚫\n 🤣 Vui Lòng Update Key Mới [🔒]','😆Em Quên😁') os.exit() end
if passscr[1] == keysave then kkk=1 gg.saveVariable(ModMobile,ModMobileKey) end
if passscr[1] == keytamthoi then kayssb="🌐🌐🌐🌐🌐" kkk=1 end
if kkk==1 then gg.toast('✔️ ᴜɴʟᴏᴄк ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ✔️') gg.toast('ʟᴜ̛ᴜ ᴋᴇʏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ✔️') else gg.alert('❌ ѕᴀɪ ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ❌\n Vui Lòng Nhập Lại [🔒]','😗Ok Anh🤣') os.exit()end
end

Trong đó https://pastebin.com/raw/ErHUkiuw phần bôi vàng là thay link pastebin của bạn vào😬 À quên! chỉ cần dán vào đầu file LUA của bạn là đc nhé!

See Also :
ModMobile

Subscribe YouTube ModMobile