-->
Phản hồi email
Nhập Thông Tin
Giới Tính
Send

MneyLink Cheat For Android Mobile ( New )

 • Cheat Page MneyLink By
  ModMobile

 • Hướng dẫn cheat chi tiết nhất!

  Bước 1: Lên CH Play Tìm Javascript console web Và cài đặt:
  Hình ảnh ứng dụng cần tải


  Bước 2: Lưu ý ( Quan trọng ): Dán Link Mney Cần Vượt Vào Google chrome sau mới làm bước sau:

  Bước 3: Mở App đã tải ở bước 1

  Bước 4: Search mneylinkpass.com Và ấn tìm kiếm.

  Bước 5: Ấn vào link đầu tiên như hình bên dưới:


  Bước 6: Xác minh không phải người máy và ấn lấy mã ngay:

  Bước 7: Ấn vào biểu tượng như hình bên dưới:

  Tiếp theo: ấn vào như hình bên dưới:


  Bước 8: Dán code bến dưới vào và ấn Execute:  HTML
  var _0x8fa1=["\x61\x6C\x6C","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x42\x79\x49\x64","\x3C\x68\x31\x20\x69\x64\x3D\x22\x68\x69\x67\x68\x6C\x69\x67\x68\x74\x22\x3E","\x4D\xE3\x20\x4C\xE0\x3A\x20","\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x43\x6F\x64\x65\x20\x42\x79\x20\x4D\x6F\x64\x4D\x62\x69\x6C\x65\uD83D\uDE0F","\x3C\x2F\x68\x31\x3E","\x77\x72\x69\x74\x65","\x68\x69\x67\x68\x6C\x69\x67\x68\x74","\x30\x30","\x31\x34","\x32\x38","\x33\x43","\x35\x30","\x36\x34","\x37\x38","\x38\x43","\x41\x30","\x42\x34","\x43\x38","\x44\x43","\x46\x30","\x23","\x63\x6F\x6C\x6F\x72","\x73\x74\x79\x6C\x65","\x63\x68\x61\x6E\x67\x65\x28\x29","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x73\x69\x6E","\x61\x62\x73","\x72\x6F\x75\x6E\x64","\x76\x61\x6C\x75\x65","\x62\x67","\x62\x6C\x61\x68","\x62\x67\x43\x6F\x6C\x6F\x72","\x66\x67","\x66\x67\x43\x6F\x6C\x6F\x72","\x23\x30\x30\x39\x39\x63\x63","\x23\x63\x30\x63\x30\x63\x30","\x23\x35\x38\x37\x62\x32\x65","\x23\x39\x39\x30\x30\x30\x30","\x23\x30\x30\x30\x30\x30\x30","\x23\x31\x43\x38\x32\x30\x30","\x23\x39\x38\x37\x62\x61\x61","\x23\x39\x38\x31\x38\x39\x30","\x23\x41\x41\x38\x39\x37\x31","\x23\x31\x39\x38\x37\x46\x43","\x23\x39\x39\x30\x38\x31\x45","\x72\x61\x6E\x64\x6F\x6D","\x6C\x65\x6E\x67\x74\x68","\x66\x6C\x6F\x6F\x72","\x62\x61\x63\x6B\x67\x72\x6F\x75\x6E\x64","\x63\x73\x73","\x62\x6F\x64\x79"];var text=t_result;var speed=80;if(document[_0x8fa1[0]]|| document[_0x8fa1[1]]){document[_0x8fa1[6]](_0x8fa1[2]+ _0x8fa1[3]+ text+ _0x8fa1[4]+ _0x8fa1[5]);var storetext=document[_0x8fa1[1]]?document[_0x8fa1[1]](_0x8fa1[7]):document[_0x8fa1[0]][_0x8fa1[7]]}else {document[_0x8fa1[6]](text)};var hex= new Array(_0x8fa1[8],_0x8fa1[9],_0x8fa1[10],_0x8fa1[11],_0x8fa1[12],_0x8fa1[13],_0x8fa1[14],_0x8fa1[15],_0x8fa1[16],_0x8fa1[17],_0x8fa1[18],_0x8fa1[19],_0x8fa1[20]);var r=1;var g=1;var b=1;var seq=1;function changetext(){rainbow= _0x8fa1[21]+ hex[r]+ hex[g]+ hex[b];storetext[_0x8fa1[23]][_0x8fa1[22]]= rainbow}function change(){if(seq== 6){b--;if(b== 0){seq= 1}};if(seq== 5){r++;if(r== 12){seq= 6}};if(seq== 4){g--;if(g== 0){seq= 5}};if(seq== 3){b++;if(b== 12){seq= 4}};if(seq== 2){r--;if(r== 0){seq= 3}};if(seq== 1){g++;if(g== 12){seq= 2}};changetext()}function starteffect(){if(document[_0x8fa1[0]]|| document[_0x8fa1[1]]){flash= setInterval(_0x8fa1[24],speed)}}starteffect();function rnd(_0x9a48xd){var _0x9a48xe= new Date();return ((Math[_0x8fa1[28]](Math[_0x8fa1[27]](Math[_0x8fa1[26]](_0x9a48xe[_0x8fa1[25]]()))* 1000000000)% _0x9a48xd))}function show(){document[_0x8fa1[31]][_0x8fa1[30]][_0x8fa1[29]]= document[_0x8fa1[32]];document[_0x8fa1[31]][_0x8fa1[33]][_0x8fa1[29]]= document[_0x8fa1[34]]}document[_0x8fa1[34]]= 256* rnd(255)+ 16* rnd(255)+ rnd(255);document[_0x8fa1[32]]= 256* rnd(255)+ 16* rnd(255)+ rnd(255);$(function(){var _0x9a48x10=[_0x8fa1[35],_0x8fa1[36],_0x8fa1[37],_0x8fa1[38],_0x8fa1[39],_0x8fa1[40],_0x8fa1[41],_0x8fa1[42],_0x8fa1[43],_0x8fa1[44],_0x8fa1[45]];setInterval(function(){var _0x9a48x11=Math[_0x8fa1[48]](Math[_0x8fa1[46]]()* _0x9a48x10[_0x8fa1[47]]);var _0x9a48x12=_0x9a48x10[_0x9a48x11];$(_0x8fa1[51])[_0x8fa1[50]](_0x8fa1[49],_0x9a48x12)},1000)})


  Khi đó sẽ có hình như sau và copy đoạn mã bến dưới dán vào phần nhập code mneylink google chrome bạn cần vượt:
  các bạn có thể tham khảo bằng cách xem video bên dưới đây:
  Vậy là xong chúc các bạn thành công 🥰


  See Also :
  ModMobile

  Subscribe YouTube ModMobile