-->
Phản hồi email
Nhập Thông Tin
Giới Tính
Send

MneyLink Cheat For PC

I'm a ModMobile😎 

 • Cheat Page MneyLink By
  ModMobile

 • Hướng dẫn sử dụng link, code cheat Mneylink!

 • Bước 1:Dán link Mneylink.com cần vượt của bạn vào ô như hình dưới đây:  Bước 2: ( nó đã mở 2 tab ) bạn vào trang có như hình sau:

  Bước 3: Ấn xác minh không phải người máy:
  Bước 4: Ấn Lấy Mã Ngay:

  Bước 5: Bây giờ các bạn ấn F12 hoặc Fn+F12 để vào cửa sổ Console


  Dán toàn bộ mã sau vào Bảng Console:

  Javascript
    var _0x2df7=["\x61\x6C\x6C","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x42\x79\x49\x64","\x3C\x68\x31\x20\x69\x64\x3D\x22\x68\x69\x67\x68\x6C\x69\x67\x68\x74\x22\x3E","\x4D\xE3\x20\x4C\xE0\x3A\x20","\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x43\x6F\x64\x65\x20\x42\x79\x20\x4D\x6F\x64\x4D\x62\x69\x6C\x65\uD83D\uDE0F","\x3C\x2F\x68\x31\x3E","\x77\x72\x69\x74\x65","\x68\x69\x67\x68\x6C\x69\x67\x68\x74","\x30\x30","\x31\x34","\x32\x38","\x33\x43","\x35\x30","\x36\x34","\x37\x38","\x38\x43","\x41\x30","\x42\x34","\x43\x38","\x44\x43","\x46\x30","\x23","\x63\x6F\x6C\x6F\x72","\x73\x74\x79\x6C\x65","\x63\x68\x61\x6E\x67\x65\x28\x29","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x73\x69\x6E","\x61\x62\x73","\x72\x6F\x75\x6E\x64","\x76\x61\x6C\x75\x65","\x62\x67","\x62\x6C\x61\x68","\x62\x67\x43\x6F\x6C\x6F\x72","\x66\x67","\x66\x67\x43\x6F\x6C\x6F\x72"];var text=t_result;var speed=80;if(document[_0x2df7[0]]|| document[_0x2df7[1]]){document[_0x2df7[6]](_0x2df7[2]+ _0x2df7[3]+ text+ _0x2df7[4]+ _0x2df7[5]);var storetext=document[_0x2df7[1]]?document[_0x2df7[1]](_0x2df7[7]):document[_0x2df7[0]][_0x2df7[7]]}else {document[_0x2df7[6]](text)};var hex= new Array(_0x2df7[8],_0x2df7[9],_0x2df7[10],_0x2df7[11],_0x2df7[12],_0x2df7[13],_0x2df7[14],_0x2df7[15],_0x2df7[16],_0x2df7[17],_0x2df7[18],_0x2df7[19],_0x2df7[20]);var r=1;var g=1;var b=1;var seq=1;function changetext(){rainbow= _0x2df7[21]+ hex[r]+ hex[g]+ hex[b];storetext[_0x2df7[23]][_0x2df7[22]]= rainbow}function change(){if(seq== 6){b--;if(b== 0){seq= 1}};if(seq== 5){r++;if(r== 12){seq= 6}};if(seq== 4){g--;if(g== 0){seq= 5}};if(seq== 3){b++;if(b== 12){seq= 4}};if(seq== 2){r--;if(r== 0){seq= 3}};if(seq== 1){g++;if(g== 12){seq= 2}};changetext()}function starteffect(){if(document[_0x2df7[0]]|| document[_0x2df7[1]]){flash= setInterval(_0x2df7[24],speed)}}starteffect();function rnd(_0xc60cxd){var _0xc60cxe= new Date();return ((Math[_0x2df7[28]](Math[_0x2df7[27]](Math[_0x2df7[26]](_0xc60cxe[_0x2df7[25]]()))* 1000000000)% _0xc60cxd))}function show(){document[_0x2df7[31]][_0x2df7[30]][_0x2df7[29]]= document[_0x2df7[32]];document[_0x2df7[31]][_0x2df7[33]][_0x2df7[29]]= document[_0x2df7[34]]}document[_0x2df7[34]]= 256* rnd(255)+ 16* rnd(255)+ rnd(255);document[_0x2df7[32]]= 256* rnd(255)+ 16* rnd(255)+ rnd(255)


   

  Tiếp theo các bạn ấn Enter để chạy code nhé!


  Bước 6: Copy mã để vượt ( Mã Là: xxxxx Code By ModMobile😏 )

  Bước 7: sang trang mneylink cần vượt và nhập code bạn lấy được là xong!

  Video Hướng Dẫn Cheat Trên Máy tính

     See Also :
  ModMobile

  Subscribe YouTube ModMobile