-->
Phản hồi email
Nhập Thông Tin
Giới Tính
Send

Traffic1s hoặc Link1s và các hệ thống khác của Link1s tính view như thế nào?

 


Traffic1s hoặc Link1s và các hệ thống khác của Link1s tính view như thế nào?

Tính view/ip/24h nha các bạn. (IP ở đây là IP MẠNG)

Link1s thì còn tùy theo cấp độ kiếm tiền bạn chọn nữa (đã có video nói rõ).

[1.0] Còn Traffic1s tính 2view/ip/24h nhé.

Có nghĩa là:
- Thứ 1: Bạn truy cập 1 lần vào link của bạn (được tính 1 view). Truy cập thêm 1 lần nữa được tính thêm 1 view nữa. Truy cập thêm 1 lần nữa không được tính nữa vì chỉ tính 2view/ip/24h (xem phần 1.0 trên). Qua ngày hôm sau (tức 0h sáng) bạn vượt link nữa mới tính nữa. Ok hiểu chứ ạ.
[2.0] 
- Thứ 2: Các điều kiện để được tính view.
- Không phải tính theo link, số lượng link.
- Không phải tính theo user, số lượng user.
- Không phải tính theo thiết bị, số lượng thiết bị.
> Mà chỉ tính theo IP (ip mạng, xin nhắc lại là IP mạng không phải IP thiết bị).
Bạn không được dùng VPN, proxy hoặc chặn quảng cáo... (sẽ không được tính view.)
Nhiều bạn hỏi ủa sao bên site download nào đó tính 50 view, mà bên traffic1s tính có 45 47 view vậy (vui lòng xem lại phần 2.0).
Hai nền tảng download và rút gọn link nó tính view khác nhau, có thể download 2 lần thì được tính 2 view, download 10 lần tính 10 view, 2 nền tảng khác nhau bạn đem so sánh là chết rồi.
Upload video lên Youtube xem 10.000 view phải bắt traffic1s có 10k lượt xem thì chết luôn ấy.. Cho nên vui lòng đọc và hiểu thêm giúp mình nhé. (chưa kể người khác lấy link gốc của bạn đem share lại thì số view nó đã khác nhau rồi.)
Nhiều bạn hỏi sao tự vượt link mà không tính view vậy, vì trước đó trong 24h bạn đã vượt link tính rồi nên vượt nữa không tính (xem phần 1.0 and 2.0).
Nhiều bạn còn hỏi sao dùng nhiều thiết bị trên 1 mạng wifi lại không được tính view (xem phần 2.0)... view ở đây được tính trên ip mạng nhé, 10 thiết bị kết nối vào 1 wifi thì cũng chỉ có 1 ip mà thôi.
Còn rất nhiều câu hỏi thắc mắc khác, cơ bản xem phía trên phần 1.0 và 2.0, xin hiểu dùm mình nhé. 

Trân trọng!

See Also :
ModMobile

Subscribe YouTube ModMobile